ИНЖЕНЕРИНГ – инженерни решения, консултации, проектиране

Начинът, по който работим

Вярваме в необходимостта от съвместна работа с нашите клиенти. Нашите инженерни услуги не се основават на философията, че „това трябва да бъде направено по този начин”. Ние изготвяме проекта заедно с клиента, вземайки предвид неговите специфични виждания, необходимост и бюджет. Заедно реализираме проекти за различни индустрии, следвайки последователно няколко стъпки:

i. Проучване
ii. Разработване на идеи, технически характеристики и детайли на работните проекти
iii. Разработване на софтуер за нуждите на клиента
iv. Доставка на апаратура, съоръжения и материали
v. Монтажни работи
vi. Пусково-наладъчни работи и внедряване
vii. Оптимизация и настройка
viii. Сервизно обслужване
ix. Обучение на персонала