Инженерни проекти – примери

Скидове

Разбираме необходимостта от оптимизация при товарене и разтоварване на автоцистерни и това ни кара да проектираме персонални системи за долно и пълнене и системи за разтоварване според нуждата на клиента. В нашата над 15-годишна работа сме проектирали различни скидове по зададени характеристики на клиента.
Еталонно оборудване

Еталонното оборудване е измервателна система, калибрирана в акредитирана лаборатория, която се използва за метрологични проверки на нивомерни системи, разходомери, автоцистени и др. Тези разходомери са сглобени от нас, калибрирани от наш партньор и доставени по поръчка на Македонския метрологичен институт.