TMS

TMS

Какво е TMS? TMS е софтуер за автоматизация на петролна база, създаден за управление на процесите на доставка, съхранение и продажба на течни горива и химикали. TMS създава база данни от електронните регистри на терминала в реално време и позволява лесен процес на...

PLC

PLC

PLC автоматизация При всеки индустриален процес – производство, монтаж, пакетиране – може да намалите разходите на компанията си и да повишите продуктивността.   Как? Автоматизация. Чрез PLC инженерите ни ще намерят решение за всеки бизнес, който се нуждае от...