Завод за производство на мед, България

Завод за производство на мед, България

Проектиране и изграждане на система за автоматизация, предаваща данни към Агенция Митници, съгласно Наредба №3/12.02.2010. Системата се състои от – Два кантара за ЖП цистерни (Lybra and Esit); – MODBUS модул; – Наш софтуер за визуализация и контрол на кантарите –...

read more
Склад за специални разтвори, България

Склад за специални разтвори, България

Склад за специални разтвори, България Проектът: Въвеждане в експлоатация на дълго време неизползвана система от подземни резервоари; Доставка, инсталиране и приспособяване на нивомерна система и свързването й към софтуерът ни за визуализация и записване на база данни...

read more
Завод за производство на трансформатори, България

Завод за производство на трансформатори, България

Завод за производство на Трансформатори, България Проектът: Проектиране и изграждане на система за автоматизация, предаваща данни към Агенция Митници, съгласно Наредба № 3/12.02.2010. Системата се състои от – Специален клас разходомери за вход; – Електронен регистър...

read more
Завод за производство на кибрити, България

Завод за производство на кибрити, България

Завод за производство на кибрити Проектът: Проектиране и изграждане на система за автоматизация, предаваща електронно данни към Агенция Митници, съгласно Наредба №3/12.02.2010. Системата се състои от: – Разходомер за вход; – Електронен регистър TE550 с комуникация към...

read more
Склад за химикали, България

Склад за химикали, България

Склад за химикали, България Клиентът ни произвежда, продава и транспортира сурови химикали и разтворители за бои и лакове. В склада им в Кюстендил инсталирахме система, състояща се от: o Разходомери за вход и изход o Плътномери o Нивомерни системи за 6 резервоара o...

read more
Склад за съхранение и дистрибуция на пропан бутан, България

Склад за съхранение и дистрибуция на пропан бутан, България

Проектиране и изграждане на система за автоматизация и контрол, предаваща данни към Агенция Митници, съгласно Наредба №3/12.02.2010, състояща се от -  Два масови разходомера – един за измерване на пропан-бутан в течна фаза и втори за измрване на газовата фаза; - ...

read more
Петролна база, България

Петролна база, България

Проектът: Проектиране и изграждане на системи за автоматизация, предаваща данни към Агенция Митници, съгласно Наредба №3/12.02.2010 и към вътрешна ERP-система. Системата в петролната база се състои от: -  Два обемни разходомера за блендинг; -  Електронен регистър...

read more