София, България

София, България

Доставка и монтаж на разходомери за дизел, бензин и биоетанол  Инсталиране на блендинг система за смесване на бензин и биоетанол по зададена рецепта  Инсталиране на нивомерни системи за 8 резервоара  Инсталиране на помпено оборудване  Инсталиране на Софтуер DAS...

read more
Кюстендил, България

Кюстендил, България

Петролната база в Кюстендил е новопостроена, от 2016 година, съгласно всички стандарти и изисквания на ЕС. Спектроник достави и инсталира  2 разходомера за вход на дизел, биодизел и бензин  1 разходомера за вход за биоетанол  2 блендинг системи на изход за смесване на...

read more
Австрия

Австрия

Австрия, петролна база   Инсталиране на система от разходомери, състояща се от o   Разходомер за вход o   Разходомер за изход ·         Инсталиране на софтуер ·         Инсталиране на система за маркиране на...

read more
Бургас, България

Бургас, България

Проектиране и изграждане на система за автоматизация, предаваща данни към Агенция Митници, съгласно Наредба №3/12.02.2010 и интегрирането й с вътрешна ERP-система. Системата в петролната база в Бургас се състои от: –  Два разходомера Liquid Controls за вход и изход;...

read more
Русе, България

Русе, България

Проектиране и изграждане на система за автоматизаця и контрол, предаваща данни към Агенция Митници, съгласно Наредба №3/12.02.2010 и интегрирана с вътрешна ERP система Системата в Русе се състои от: –  Два разходомера Liquid Controls за вход и изход –  Електронен...

read more
Македония

Македония

Македония, петролна база с подземни резервоари   Проектиране и инсталиране на система за автоматизация, състояща се от o   Два разходомера Liquid controls на изход – за дизел и бензин o   Електронен регистър TE550 o   Системи за заземяваме и против препълване o  ...

read more
Словения

Словения

Словения, база за специални масла Инсталиране на система за смесване на масла, състояща се от o   Два разходомера за вход – за дизел и за масла o   Три разходомера за изход – за дизел, базови масла и рапично олио o   Блендинг система на изхода за смесване на дизел и...

read more
Враца, България

Враца, България

Проектиране и изграждане на система за автоматизация, предаваща данни към Агенция Митници, съгласно Наредба №3/12.02.2010 Системата се състои от o   Два разходомера за дизел и бензин за жп разтоварване o   Шест разходомера за дизел, биодизел, бензин и авиационно...

read more