Спектроник поддържа целия парк от автоцистерни за светли горива и втечнени газове на Нефтохимтранспорт/Лукойл България. Това включва периодични проверки, спешни ремонти, калибровки и др.
Камионите на Нефтохимтранспорт са оборудвани с разходомери с електронни регистри, произведени от Liquid Controls.

Освен камионите на Нефтохимтранспорт, сервизът на Спектроник поддържа автоцистерните на Петрол, Клачка България, Инса Ойл, EASTRA, Главбулгарстой, Биомет, България Air, Railway infrastructural, др.