Сервиз за автоцистерни

Спектроник притежава собствен сервиз за автоцистерни, в който се доставя оборудване, монтира, поддръжка и ремонтира специализираното оборудване за светли горива и газ. Сервизът предлага доставка и ремонт на електронни системи, механични, пневматични и хидравлични системи, ремонт на помпено оборудване.

Сезонни профилактики!

 

Къде се намираме?

Сервиз за автоцистерни Спектроник
1632 София
Бул. Президент Линкълн 98
+359 898 566 740