Electronic register Multiload II Slate Toptech

Electronic register Multiload II Slate Toptech

MultiLoad е ефективно и функционално решение за съоръжение за зареждане на резервоарите в резервоарите.
Multiload II Slate използва базата данни на всяка компания, за да предостави решение, специфично за техните нужди. Всяка компания е в състояние да персонализира информацията, която събира, преди да започне транзакция. След това Slate проследява всяка транзакция и изпраща данните до софтуерната система въз основа на спецификациите на този бизнес. Компаниите могат да преглеждат данните си, използвайки техните условия, по начина, по който искат да го видят.

Description

• Сделки в реално време

• Изчисления на продукта
• Индивидуален софтуер
• Оптимална сигурност