Samples

Примери за инженерни проекти

Скидове
Скидове за зареждане / разтоварване

Разбираме нуждата от оптимизация в зареждането и разтоварването на автоцистерни, което ни кара да проектираме и правим персонализирани системи за горно и долно пълнене и долно разтоварване. В нашата 10-годишна работа сме проектирали завършени скидове за вход и изход със специфични характеристики за всеки един клиент.
Скид за долно пълненеbottom-m
Скид за горно и долно пълненеtoploading