Maintenance of electronic systems

Дори най-надеждните системи се нуждаят от поддръжка. Знаем това и за това стоим зад нашите клиенти не само по време, но и след продажбата, когато биха имали нужда от монтаж, поддръжка или ремонт. Освен това можем да работим по електронни системи, които не са закупени от нас – за автоцистерни, танкери и петролни бази.

Поддръжка на електронни системи, системи против препълване и GPS системи – можем да поправим всяка от тях като сме високо квалифицирани за системите за автоцистерни, танкери и петролни бази. Поддържаме широка гама от резервни части за Count II/III, ТЕ550, Bartec Ultrakust, Bartec Petrodat, OTC 90, MultiFlow, MultiSeal, Alfons Haar, Hectronic.