Maintenance of measuring and pump equipment

Дори най-надеждните системи се нуждаят от поддръжка. Знаем това и за това стоим зад нашите клиенти не само по време, но и след продажбата, когато биха имали нужда от монтаж, поддръжка или ремонт. Освен това можем да работим по електронни системи, които не са закупени от нас – за автоцистерни, танкери и петролни бази.

Поддръжка на измервателно и помпено оборудване – Монтаж, ремонт и калибриране на разходомери и ремонт на помпи, включително наличност на резервни части.