Поддръжка на механични, пневматични и хидравлични системи

Дори най-надеждните системи се нуждаят от поддръжка. Знаем това и за това стоим зад нашите клиенти не само по време, но и след продажбата, когато биха имали нужда от монтаж, поддръжка или ремонт. Освен това можем да работим по електронни системи, които не са закупени от нас – за автоцистерни, танкери и петролни бази.

Поддръжка на механични, пневматични и хидравлични системи, включително системи за отвеждане на пари, системи за зареждане, хидравлични системи и др.
Нашите заварчици имат необходимите сертификати за всякакъв вид заварки по автоцистерни, танкери и бази за светли горива, пропанбутан и химикали.