Клиенти

Клиенти
Нефтохимтранспорт/Лукойл България
Спектроник поддържа целия парк от автоцистерни на Нефтохимтранспорт/Лукойл България. Това включва периодични проверки, спешни ремонти, калибриране и др.
Автоцистерните на Нефтохимтранспорт за оборудвани с разходомери и електронни системи, произведени от Liquid Controls.

Други клиенти

Освен камионите на Нефтохимтранспорт, Спектроник поддържа автоцистерните на Клачка България, Инса Ойл, EASTRA ООД, Главбулгарстрой, Биомет, България Air, Railway infrastructural, др.