ИКУНК

spectroniccommunicationsystem

ИКУНК
Интегрирано комуникационно устройство за наблюдение и контрол
Системата, разработена от Спектроник,отгваря на всички изисквания на Агенция Митници от Наредба №3 / 19 Февруари 2010 за специфичните изисквания и контрола, осъществяван от Митничеките органи върху средствата за измерване на акцизни стоки.