Електронен регистър MultiLoad II

multiload-ii

Електронен регистър MultiLoad II
MultiLoad е ефективно и много функционално решение за изграждане на автоналивна естакада на петролна база.

Multiload II е от гамата продукти на Спектроник, които предлагат почти неограничени възможности и работа с почти всички размерности.
MultiLoad е създаден за да се подобри традиционния модел за създаване на задание, чрез някои ключови функции, като:
Лесна експлоатация, ефективна самостоятелна работа, безпроблемна интеграция към автоматизирани системи, почти неограничена размерност и функционалност.

Детайли

Характеристики

– Възможност за монтаж в Зона 1 и Зона 0
– Корекция по температура и налягане
– Възможност за контрол на до 12 ръкава
– Поддръжка на различни езици – Английски, френски, испански и др.
– Запаметяване на до 300 шофьора и техните ID/PIN, в самостоятелен режим на работа
– Запаметяване на 10000 транзакции

• Цветен Дисплей
Всеки продукт MultiLoad II е оборудван с високо контрастен цветен LCD дисплей … без повече оправдания от шофьорите, че не могат да прочетат дисплея и да зададат своята заявка!

• Буквено-цифрова клавиатура
MultiLoad II се управляват напълно буквено-цифрово. Това спомага за опростяване на интерфейса.

• Вграден четец за карти
MultiLoad II дава възможност за вграждане на картов четец. При някои други системи се изисква външно устройство, усложняващо цялата система и необходимост от още кабели и разклонителни кутии.

• MODBUS интерфейс за масови разходомери
MultiLaod II има MODBUS протокол за комуникация с масови разходомери OPTIMASS Krohne. По този начин се елиминира нуждата от скъпи конвертори на импулси.

• Лесно обновяване и разширяване
MultiLoad II е създадена, така че да се разширява заедно с Вашите нужди. MultiLoad II да бъде разширена чрез добавяне на външен входно-изходен модул Flow Control Modul (FCM)

• Не се нуждае от използване на инжекторни системи
MultiLoad II притежава контролна логика и предоставя всички функции, традиционно запазени за умните инжекторни системи

• Различни комуникации
Всички системи MultiLoad II предоставят четири порта за комуникация.

Серийна комуникация (3)
– RS-232(1)
– RS-485(1)
– Възможност за избор м/у RS232/485 (1)

10/100 Mb Ethernet (1)

Опция за безжична комуникация
MultiLoad II може да бъде оборудвана с два различни модула, предаващи данни по безжичен път. Единият модул е проектиран за стационарно приложение. Другият е предназначен за тежки работни условия – мобилни приложения за товарене на гориво, където има вибрации и други неблагоприятни условия. Безжичната комуникация може да бъде използвана между MultiLoad II и компютър със софтуер за автоматизация или и принтер за отпечатване на документ за извършеното проточване на гориво.

• Два различни вида входно изходни модула

Модул за един разходомер
Дигитални Входове и изходи (13)
• AC изхода (5)
• DC входа (5)
– Броячи (3)
• DC изхода (3)
– Импулсен изход (1)

Аналогови входове (2)
– 4-жичен 100 Ohm RTD вход (1)
– 4-20mA вход (1)

Аналогов изход (1)
• 4-20mA изход (1)

Модул за два разходомера
Дигитални Входове и изходи (13)
• AC входа (2)
• AC изхода (8)
• DC входа (6)
– Броячи (6)
• DC изхода (2)
– Импулсен изход (2)

Аналогови входове (2)
• 4-жичен 100 Ohm RTD вход (2)

• MultiLoad II може да бъде съвсем лесно разширен чрез добавяне на Flow Control Modul (FCM)

Революционното при тази система е това, че всеки модул се монтира във външна кутия, която е независима и отделена от интерфейса MultiLoad II. Всеки Flow Control Modul има свой собствен микропроцесор и за това MultiLoad II не може да се претовари чрез добавяне на нови модули за различните Ви нужди. Ако системата като цяло се нуждае от още един разходомер или друг тип добавка, съвсем лесно може да се обнови чрез добавяне на един или повече модули.

• Принципна схема на действие на MultiLoad II