ЗАДС

ЗАДС

01 Март 2010

Спектроник предлага цялостни решения за Акцизни и Данъчни складове. Това включва проектиране, изграждане, настройка и пускане в действие на измервателни система, системи за наблюдениe и контрол (ИКУНК Интегрирано Комуникационно Устройство за Наблюдение и Контрол), отговарящи на изискванията на НАРЕДБА № 3 ОТ 19 ФЕВРУАРИ 2010 Г. ЗА СПЕЦИФИЧНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ И КОНТРОЛА, ОСЪЩЕСТВЯВАН ОТ МИТНИЧЕСКИТЕ ОРГАНИ ВЪРХУ СРЕДСТВАТА ЗА ИЗМЕРВАНЕ НА АКЦИЗНИ СТОКИ