Контролен панел CPS0002

Контролен панел CPS0002

Описание

• Проектиран за монтиране вътре в клетката на автоцистерната
• Наличен с 1 до 11 копчета