Система за отвеждане на пари (VRU)

Система за отвеждане на пари
Защо използваме системи за отвеждане на пари?
Екологични причини: Редуцирането на въглеводородните емисии, отиващи към атмосферата, подобряват качеството на въздуха и намаляват парниковия ефект
Икономически причини: Възстановяването на ценен петролен продукт, който в противен случай отива в атмосферата. Инвестицията се изплаща най-често за 2 до 3 години!

Предимства
Високо ниво на сигурност
Ниски оперативни разходи и разходи за поддръжка
Бързо инсталиране при ниски разходи за инсталиране
Различни варианти в зависимост от нуждите на базата

Описание

Характеристики
Две стандартизирани серии VRU:
• TМ система за терминал с максимален дебит на отвеждане на парите от 120 – 1 460 m3/h
TМ система за терминал с максимален дебит на отвеждане на парите от 1 900 – 10 700 m3/h
Всички съдове и тръби са проектиране за налягане 6.5 bar и са тествани съответно при 10 bar и 13 bar
Допълнителна колона, която не позволява препълването
Предпазни клапани
Мониторинг на температурата на въглерода
Високо устойчив реактивен въглен с ниска реактивност
Работи при температура над 45°C
Два вида вакуумни системи:
• Вакуумни помпи с течен пръстен (Liquid Ring Vacuum Pump Systems – LVRP)
• Системи със сухи вакуумни помпи (Dry Vacuum Pump Systems – DVP)

Приложение
Пари, които се отвеждат директно от цистерна на камион или вагон
Балансиране на пари
При зареждане на цистерна
Дишане на резервоара