Адаптер за отвеждане на пари VRAS0001

Адаптер за отвеждане на пари VRAS0001

Описание

Номинален диаметър 4″
Здрава конструкция, тествана при налягане 10 bar
TTMA 4″ фиксиране към тръба
Камлок адаптер 4″ за маркуч за отвеждане а парите
Отводнителен болт
Индикатор за ниво на течността