Automatic arms

Автоматичните ръкави са голяма иновация в света на трансфера на горива.Веднъж контейнерът, танкерът, пътната или жп цистерна да се позиционира на правилното място, операторът, просто натиска едно копче и системата сама задвижва и управлява рамената за зареждане.

С използването на автоматичните ръкави нивото на безопасност неимоверно се увеличава, редуцирайки до  “нула” риска от падане или контакт с токсична или корозоидна течност. В същото време значително подобрява ефективността чрез ускоряване на товаро-разтоварната дейност и по този начин води до намаляване на разходите за труд.

Category: