Arms for top filling

Горното зареждане все още е най-разпространената система за зареждане на танкери.
Използването на  рамената за зареждане на Зипфлуид става изключително лесно, благодарение на  висококачествения въртящ се конектор, който осигурява минимално триене, дори в случаи на голямо завъртане или огъване, както и при осигуряването на  прецизността на балансиращите системи.

Рамената за зареждане на Зипфлуид са снабдени с аксесоари, които правят процедурите по трансфера на горива (течности) безопасен, а в същото време и по-ефективен. Като например може да посочим :

 

  • Сензор за ниво, като предпазване срещу разсипване или препълване.
  • Система за отвеждане на парите, за предпазване от изпускане на изпарения в атмосферата.
  • Телескопичен край на тръбата, против пръски и образуване на статично електричество, причинено от триене.
  • Клапан против капене,за да се избегне теча на корозивни течности.
  • Система за дистанционно задействане (пневматична, хидравлична или електрическа), за да подобри безопасността на работния процес.
Category: