Arms for bottom filling

Чрез този вид рамена на зареждане се осигуряват безопасни условия на извършване на работата „от земята“ (т.е.: не е нужно да сме върху танкера/цистерната) по време на зареждането.
Тези рамена са проектирани да зареждат / разтоварват течности или газ от / за пътни или жп цистерни с фланцева връзка или чрез куплунг / съединител, където връщането на парите е необходимо.

Възможността за избор на рамо за долно зареждане / разтоварване, вместо такова за горно пълнене, зависи от това, дали танкерът е оборудван със сензор против препълване.

Всички ръкави за долно зареждане на Зипфлуид се предлагат с  предпазна чупеща се връзка / клапан : в много държави, използването на подобен клапан е задължителен, за  да се предотврати разливане, в случай, че шофьорът потегли преждевременно, погрешка, преди зареждането да е приключило.

Category: