Arms for LNG

Природният газ се явява „голямата лъжица“ за доставчиците : той е най-бързо развиващия се вид гориво, но за да бъде транспортиран, трябва да бъде втечнен, за да намали обема си шестстотин пъти. Това става чрез понижаване на температурата до -162°C.

Рамената за зареждане на природен газ на Зипфлуид са специално произведени за зареждане и разтоварване на пътни или жп цистерни : специално внимание е обърнато на материалите и специфичните заваръчни процедури, за да могат да издържат на изключително ниските температури, да се запазят въртящите съединения сухи и да се избегне образуването на лед.

Category: