Arms for LPG

Ръкавите за трансфер на газ са най-ефективния и ергономичен начин за трансфер на газ и други течности под налягане, от един резервоар за съхранение в друг резервоар. Всеки ръкав се състои от ръкав за течната фаза и от ръкав за газовата фаза, монтирани на единична стойка.
След като газовият танкер се паркира на предвиденото му място до системата за разтоварване на газ, оператор „сваля“ всички капачки и свързва последователно  рамото за газовата и течната фаза.

Зипфлуид предлагат различни решения : от „класически“ рамена за долно зареждане до „Руски тип“ (горно зареждане / разтоварване за жп цистерни).

Category: