Electronic register LCR ТЕ550 SAMPI

Electronic register LCR ТЕ550 SAMPI
TE550 е проектиран да отговаря на изискванията на системите за зареждане в нефтената, химическата и нефтохимическата промишленост. Той осигурява отчитане на обема на доставения продукт въз основа на измерванията на масата и плътността на продукта, преминаващ през измервателния уред.
TE550 е проектиран както за терминал, така и за камион.
Целта – да се осигури контрол и точност по време на доставките.

Description

• Работи с до 4 дебитомера
• 12 продукта
• Компенсация на температурата
• Многостепенна защита на паролата
• Разработен за превод на интерфейса на няколко езика
• Дистанционно