Electronic register Multiload II SMP Toptech

Electronic register Multiload II SMP Toptech
MultiLoad е ефективно и функционално решение за съоръжение за зареждане на резервоарите в резервоарите.
MultiLoad II SMP (Single Meter Preset) е икономичен пакет, предназначен за работа с едно рамо.

Description

• Обработва до 2 добавки
• Вътрешни I / O опции
• Опции за безжична комуникация
• Многоезичен интерфейс
• Цветен дисплей
• Буквено-цифрови опции на клавиатурата
• Интегрирани опции за четене на карти
• Мощна самостоятелна работа